Sva programska rješenja

Ažuriranje otpremne liste omogućava dodavanje djelomično isporučenih stavak na otpremnu listu.
Izvještaj izlazni račun prikazuje iznos dospjelih obveza kupca na datum izdavanja računa. Vrlo koristan izvještaj koji kod svakog računa obavještava našeg kupca o trenutno dospjelim obvezama.
Modul  je napravljen na osnovu kreditnih zahtjeva banaka i tablica u kojima se traži posebna struktura potraživanja i obveza te je namijenjen za računovodstvene servise. Sadrži dvije najkompleksnije tablice koje banka traži prilikom popunjavanja zahtjeva za podizanje kredita; tablice potraživanja od 5 do 10 najvećih kupaca te tablice dugovanja ...
Za više detalja pošaljite upit
Ova funkcionalnost obuhvaća tri tipa akcija tj. promocija koje se mogu koristiti u maloprodaji. Promocije se odnose na određene artikle i vrijede u zadanom periodu. To su: Promocija na minimalni iznos računa Promocija s uvjetom količine Promocija s popustom Na istom maloprodajnom računu mogu se koristiti jedan, dva ili ...
Procedura obavlja dvije funkcionalnosti Prva funkcionalnost svim Potvrđenim narudžbama kupaca, kojima je isporučena (otpremljena) kompletna naručena količina, mijenja status u Z-zaključena narudžba. Druga funkcionalnost omogućava rezervaciju stavaka Potvrđenim narudžbama kupaca uz automatski prijedlog rezervacije onih stavaka (sortiranih po prioritetu isporuke), za koje postoje raspoložive, još ne rezervirane zalihe, uz ...
Rješenje služi za uvoz narudžbi na dokumente narudžbe kupca ili narudžbe dobavljačima prema unaprijed definiranom predlošku. Podaci se uvoze iz Excel datoteke u .csv formatu. Program će uvesti samo one artikle koji imaju upisanu količinu. To služi kao filter kako se ne bi nepotrebno uvozili svi artikli. Preduvjet da ...

Prikazuje se svih 7 rezultata