merBanking (e-plati) izvodi i plaćanja iz ERP Pantheon sustava

Zašto koristiti merBanking (ePlati) izvodi i plaćanja iz ERP Pantheon sustava?

Prednosti korištenja merBanking(ePlati) sustava

    Za računovodstvene servise

Računovodstveni servisi koji koriste Pantheon preuzimaju dokumentaciju od klijenata putem e-maila, file servera ili uređenog DMS sustava, a često se sami logiraju na Internet bankarstvo klijenta i skidaju izvode na dnevnoj bazi i knjiže transakcije. Česti su upiti klijenata i za dnevnim uvidom i provjerama uplata ili izvršenjem plaćanja u više navrata u danu.  Kada se klijent sam odluči da dostavlja izvode, često se desi da neki od izvoda nije dostavio ili ih neredovito dostavlja što predstavlja ključan problem kod redovitog knjiženja i izvješćivanja od strane računovođe.

merBanking(ePlati) sustav omogućuje računovođi da svaki dan ili kad god to klijent od njega zatraži, izvrši uvid u dnevne transakcije, učita izvod izravno u ERP Pantheon i proknjiži, te izvrši plaćanja, odnosno kreira datoteku SEPA za uplate dobavljačima ili isplate plaća, izravno ih učita u banku, autorizira ili zatraži potpisivanje direktno od klijenta na mTokenu, FINA kodovima i sl..

Računovođa više nije ovisan o redovitoj dostavi izvoda od strane klijenta, formatima koje nije moguće elektronski učitati u ERP i automatski proknjižiti. Sve to može u svega nekoliko klikova sma učitati i proknjižiti.

    Za trgovačke tvrtke ( veleprodaja, maloprodaja, terenska prodaja)

Trgovačke tvrtke kojima je primarna aktivnost naplata od kupaca, odnosno provjera uplata prije isporuke robe, imaju mogućnosti da to sada rade izravno iz ERP-a kad god im je to potrebno i nakon toga da šalju robu na otpremu.  Do sada su uvijek ovisili o nekom korisniku u uredu koji je imao pristup Internet bankarstvu na svim poslovnim bankama i provjeravao u više navrata u danu tko je i koliko sredstava uplatio po poslanim ponudama.

    Za turističke agencije i prodaja avio karata

Turističke agencije i djelatnost prodaje avio karata, te rezervacije smještaja i turističkih aranžmana su također cilja na skupina kojoj je nužna trenutna informacija o pristiglim uplatama po ponudama i pred rezervacijama. Ukoliko tvrtka ima više transakcijskih računa,  informacije u dnevnim uplatama je obično odrađivala jedna osoba logiranjem na svaku poslovnu banku u Internet bankarstvo i slanjem podataka o pristiglim uplatama svim referentima u  prodaji i rezervaciji usluga.  merBanking (ePlati) omogućava svim referentima, korisnicima ERP Pantheon sustava direktni uvid u transakcije po svim računima tvrtke na istom pregledu i značajno ubrzava rad svakog pojedinog referenta.

    Za ostale industrije

ePlati svakoj tvrtci koja koristi ERP Pantheon u svom poslovanju, odnosno korisnicima kojima je to nužno, od računovodstva, uprave , tj svima kojima su na bilo koji način vezani za transakcije po računima, plaćanje ili izvode, da u trenutno odrađuju svoj dio posla izravnim uvidima u sve podatke i promjene tijekom dana, u više navrata, brzo , jednostavno i bez ovisnosti o pristupima Internet bankarstvu, instalacijama raznih aplikacija za autorizacije i slično.

ePlati – Odsad plaćajte naloge i dohvaćajte izvode izravno iz vašeg računovodstvenog programa

U našem programskom rješenju dostupan vam je merBanking(ePlati) koji obuhvaća dvije temeljne platne usluge: uslugu iniciranja plaćanja (PIS Payment Initiation Service) i uslugu dohvaćanja informacija o stanju bankovnog računa (AIS Account Information Services).

PIS (Payment Initiation Service)

Usluga iniciranja plaćanja (PIS) inovativna je financijska usluga koja omogućuje poslovnim subjektima zadavanje naloga za plaćanje direktno iz računovodstvenog ili poslovnog programa (ERP-a). Iz računovodstvenog programa kroz ePlati (PIS) se mogu plaćati sve valjane knjigovodstvene isprave koje se evidentiraju i knjiže u računovodstvenom programu, pri čemu se nije potrebno povezivati na svako pojedinačno internetsko bankarstvo jer je pružatelj usluge povezan na sustave svih poslovnih banaka.

AIS (Account Information Services)

Usluga dohvaćanja informacija o stanju računa ePlati (AIS) omogućuje praćenje promjena na svim poslovnim računima tvrtke direktno kroz računovodstveni ili poslovni program (ERP). Informacije o prometu, stavkama prometa po računu i stanju računa tvrtke zaprimaju u stvarnom vremenu, na svoj zahtjev, ili po unaprijed određenom rasporedu.

Aktivacija usluge i korištenje merBanking(ePlati)  dostupni su direktno za vlasnike bankovnih računa, ali i za ovlaštenike po računima u ime klijenta, kao što su računovodstveni i knjigovodstveni servisi.

Financijsko-tehnološke usluge poput ePlati PIS i AIS dio su europske strategije za jačanje financijskog sektora Unije, kao što su to i internetske usluge plaćanja te druge usluge u oblaku, koje je ranije pružao isključivo financijski sektor.

Pružatelj usluge merBanking (ePlati) unutar našeg programskog rješenja je institucija za platni promet Elektronički računi d.o.o. koja je upisana u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca kao jedina institucija za platni promet licencirana za pružanje usluga PIS i AIS.