Politika privatnosti

Ova pravila određuju i reguliraju kako AliQuantumIdea d.o.o., Ivana Šibla 11, 10000 Zagreb, i koristi, te štiti sve osobne podatke koje posjetitelji internet stranica AliQuantumIdea.hr istome dostavljaju kada koriste internet stranice AliQuantumIdea.hr . Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na posjetitelja čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; posjetitelj čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. Prije nego posjetitelji internet stranica AliQuantumIdea.hr unese svoje osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) u svrhu primanja newslettera u kategoriji NOVOSTI, te radi postavljanja bilo kojeg upita u rubrici KONTAKT, AliQuantumIdea d.o.o. je omogućio posjetitelju da bude informiran o svim potrebnim podacima vezano na zaštitu osobnih podataka, te da svojim aktivnim pristankom potvrdi da je suglasan sa korištenjem njegovih osobnih podataka u svrhu koja je izričito navedena.

AliQuantumIdea.hr  jamči da sve osobne podatke posjetitelja koristi samo u svrhe koje su istome navedene prije izražavanja suglasnosti, te da ih ne dostavlja bilo kakvim trećim osobama, odnosno da svi djelatnici AliQuantumIdea d.o.o. koji imaju pristup dostavljenim osobnim podacima postupaju u skladu s zakonskim obvezama o zakonitom načinu obrade dostavljenih podataka. U slučaju da posjetitelj internet stranica ima bilo kakav upit vezano na zaštitu osobnih podataka može se obratiti poštom ili e-mail porukom na kontakt adrese dostupne na internet stranicama. AliQuantumIdea.hr (naznaka internet stranica) koristi kolačiće (Google Analitics) koji služe za prikupljanje informacija i izvještavanje o statistici uporabe internet stranica, u svrhu poboljšanja funkcionalnosti internet stranica. Kolačići skupljaju informacije na anoniman način, ne spremaju nikakve osobne podatke, ne otkrivaju identitet pojedinačnog korisnika, te ih stoga nije moguće isključiti, niti se traži pristanak na korištenje istih. Ovo su jedini kolačići koji ne podliježu pristanku posjetitelja jer ne prikupljaju nikakve osobne podatke posjetitelja niti se koriste u svrhe oglašavanja, reklamiranja i sl.

SIGURNOST PRIJENOSA PODATAKA
Ova stranica koristi SSL sigurnosni certifikat kako bi sigurno prikupljala i slala Vaše podatke. Podaci koje čitate o šaljete se šalju HTTPS protokolom koji je nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Svi podaci se šalju i primaju u šifriranim paketima i nečitljivi su trećim osobama.

Uvijek brinemo za sigurnost Vaših podataka.