Ažuriranje otpremne liste

Ažuriranje otpremne liste omogućava dodavanje djelomično isporučenih stavak na otpremnu listu.