Dospjele obveze na računu

Izvještaj izlazni račun prikazuje iznos dospjelih obveza kupca na datum izdavanja računa.

Vrlo koristan izvještaj koji kod svakog računa obavještava našeg kupca o trenutno dospjelim obvezama.