Upravljanje narudžbama kupaca

Procedura obavlja dvije funkcionalnosti

  1. Prva funkcionalnost svim Potvrđenim narudžbama kupaca, kojima je isporučena (otpremljena) kompletna naručena količina, mijenja status u Z-zaključena narudžba.
  2. Druga funkcionalnost omogućava rezervaciju stavaka Potvrđenim narudžbama kupaca uz automatski prijedlog rezervacije onih stavaka (sortiranih po prioritetu isporuke), za koje postoje raspoložive, još ne rezervirane zalihe, uz uvid u naručenu količinu kupca, količinu nabavljenu od dobavljača, proizvedenu količinu i naravno trenutnu zalihu.

Nakon izvršene rezervacije prikazuje narudžbe kupaca koje se mogu otpremiti – kompletne (one narudžbe za koje je rezervirana cijela količina za sve stavke narudžbe).